Skip to main content

Projekttid

Projekttid är ett tidredovisningssystem med fokus på kärnan, det vill säga tidredovisning. Tid är vad konsulter säljer och tid ska vara enkelt, logiskt och snabbt att rapportera.

Men tidredovisningen är byggd runt kund- och projekthantering och naturligtvis fakturerar man genom systemet. Detta ger en så väldigt bra kontroll av ut- och inflödet till konsultverksamheten att systemet blir ett affärsystem för konsulten. Elektronisk fakturering enligt den nya EU-standarden (PEPPOL BIZ) klarar förstås Projekttid, samt exporter till bokföring.

Projekttid fungerar lika bra på datorn som på mobilen eller surfplattan, och finns både som iOS-app och som Android-app.

Projekttid har funnits ända sedan 1999 men mellan 2018 till 2020 har en stor vidareutveckling och modernisering skett och systemet är nu väldigt kompetent, smidigt och översiktligt.

Vi har själva fått pröva många av marknadens stora tidredovisningssystem, vilka utan undantag är klumpiga med dåliga gränssnitt mot användaren, vilket övertygade oss om att satsa på att vidareutveckla och modersnisera Projekttid. Det finns inget system på marknaden som matchar Projekttid i smidighet och logik.

Det passar extra bra för konsulter och andra som säljer sin tid. Optimalt för enmansföretag, fåmansföretag samt medelstora företag.

Projekttid förvaltas och vidareutvecklas av PT Works AB.

Läs mer om Projekttid eller starta en tre månaders kostnadsfri provperiod av Projekttid, utan förpliktelser.